Комисия от НАОА акредитира професионално направление в НВУ

От 29 ноември НВУ „Васил Левски“ е домакин на експертна група от Националната агенция по оценяване и акредитация. Задачата на експертната група е да извърши оценка на Университета, с цел изготвяне на доклад пред Постоянната комисия по технически науки на НАОА за акредитиране на професионално направление 5.13 „Общо инженерство“. Експертната група се ръководи от доц. д-р Георги Комитов, а наблюдаващ на процедурата от състава на Постоянната комисия по технически науки е проф. дн Николай Тончев.

Представителите на Националната агенция по оценяване и акредитация започнаха посещението си в НВУ „Васил Левски“ от храма на Университета „Св. Седмочисленици“. Работата на комисията започна със среща с началника на НВУ „Васил Левски“ бригаден генерал Иван Маламов и ръководството на Университета. По време на тази среща бригаден генерал Маламов запозна членовете на експертната група с историята и съвременното развитие на Университета.

Впоследствие заместник-началникът на Университета полк. доц. д-р Николай Урумов и деканът на факултет „Логистика и технологии“ полк. проф. д-р Свилен Стефанов представиха информация относно изпълнението на критериите за програмна акредитация на професионалното направление. Членовете на комисията се запознаха също така с условията за обучение в Националния военен университет, нормативната база, преподавателския състав и обучаемите, както и с учебно-материалната база, с която разполага Университетът. Проведена беше и среща с потребителите на кадри. Посещението на експертната група предстои да приключи на 1 декември 2023 г. със заключителна среща с ръководството на Университета.