Курсанти от НВУ бяха на посещение в Техническия университет в Габрово

Курсанти от факултет „Логистика и технологии“ и факултет „Сигурност и отбрана“ на Националния военен университет „Васил Левски“ гостуваха в Техническия университет в Габрово. Обучаемите, водени от председателя на Общото събрание на НВУ полк. доц. д-р инж. Илиян Ангелов, са с инженерни граждански специалности „Комуникационна техника и технологии“, „Управление на ресурси и технологии“ и „Защита на населението и инфраструктурата“.

Курсанти от НВУ бяха на посещение в Техническия университет в ГабровоКурсанти от НВУ бяха на посещение в Техническия университет в Габрово

Визитата беше по покана на ректора на висшето училище проф. д-р инж. Илия Железаров. Домакин на срещата беше доц. д-р инж. Пламен Цанков, зам.-ректор по научноизследователската работа.

Курсанти от НВУ бяха на посещение в Техническия университет в Габрово

Групата беше запозната със структурата на Университета, научно-изследователските проекти, по които работят, партньорите в образователната и научно-изследователската дейност, като беше акцентирано върху Технологичния парк към ТУ – Габрово и неговите възможности за образователни, научно-изследователски и бизнес цели. На курсантите беше показана учебно-материалната база и демонстрирани някои от възможностите на технологичния парк. Обсъдени бяха възможностите за съвместна дейност.