Курсанти от НВУ „Васил Левски" участват в хакатон за иновации в космическите технологии, сигурността и отбраната.

Събитието се провежда в периода 24-26 март в София и неговата цел е да събере на едно място вдъхновени млади хора с интереси в областта на сателитните данни.

НВУ „Васил Левски" участва с два отбора от курсанти под ръководството на главен асистент д-р Георги Баев. Това са курсант-старши сержант Стоян Маджаров, курсант-сержант Илияна Илиева, курсант-сержант Георги Чолаков, курсант Николай Донков, курсант Петър Тенев и курсант Йордан Кирилов.

Курсанти от НВУ участват в хакатон за иновации в космическите технологии, сигурността и отбраната.Курсанти от НВУ участват в хакатон за иновации в космическите технологии, сигурността и отбраната.

Преди състезанието аудиторията беше въведена в темата, чрез доклади изнесени от експерти от Европейската комисия, Европейската космическа агенция и български експерти от БАН. Хакатонът в помощ на сигурността и отбраната „CASSINI" се провежда паралелно в десет европейски държави и предизвиква участниците в три основни направления: „Осигуряване на оперативна мобилност при различни терени", „Мониторинг и противодействие на заплахите за сигурността в моретата" и „Защита на критичната инфраструктура".

Курсанти от НВУ участват в хакатон за иновации в космическите технологии, сигурността и отбраната.

По време на събитието, курсантите получиха възможност да използват специализирани софтуерни продукти на водещи международни компании, с които да обработят сателитни данни и да оценят риска при различни сценарии на бедствия, аварии и катастрофи от естествен антропогенен произход. Организатори на хакатона са Център за изследвания по национална сигурност и отбрана при БАН, Институт по отбрана „Проф. Цв. Лазаров", Министерство на отбраната и Министерство на иновациите и растежа.