Курсанти-випускници бяха на практически занятия в София

Курсантите-випускниците от специализация „Военни комуникационни и информационни системи“ и техни преподаватели от катедра „Комуникационни и информационни системи“ на факултет „Логистика и технологии“ в Националния военен университет „Васил Левски“ посетиха и проведоха практически занятия в Комуникационно-информационния център към Командване за комуникационна и информационна поддръжка и кибер отбрана, Командването на Сухопътните войски и батальона за комуникационна и информационна поддръжка на Сухопътни войски в София.

Курсанти-випускници бяха на практически занятия в СофияКурсанти-випускници бяха на практически занятия в София

По време на занятията бяха проведени срещи с полк. инж. Бисер Грозданов, началник на КИЦ, полк. д-р инж. Димитър Митев, началник на отдел КИС в Командването на СВ и м-р инж. Андон Шумчев, командир на батальона за комуникационна и информационна поддръжка на Сухопътни войски. Бъдещите офицери бяха запознати с предназначението, основните задачи, структурата, предизвикателствата, перспективите и възможностите за кариерно развитие в съответните структури. Групата беше водена от полк. доц. д-р инж. Живко Проданов, началник на катедра КИС.

Курсанти-випускници бяха на практически занятия в София