Курсанти-випускници проведоха занятия в 61 Стрямска механизирана бригада

Курсантите-випускниците от специализация „Военни комуникационни и информационни системи“ и техни преподаватели от катедра „Комуникационни и информационни системи“ на факултет „Логистика и технологии“ в Националния военен университет „Васил Левски“ посетиха и проведоха практически занятия в 61 Стрямска механизирана бригада в град Карлово. Техен домакин беше началникът на отделение „Комуникационни и информационни системи“ майор Илияна Жекова.

Курсанти-випускници проведоха занятия в 61 Стрямска механизирана бригада

По време на занятията бяха проведени срещи с командира на бригадата бригаден генерал Маргарит Михайлов, заместник-командира полк. Мирослав Костадинов и началника на щаба полк. Димо Гюдженов. Бъдещите офицери бяха запознати с мисията, основните задачи, структурата, предизвикателствата, перспективите и възможностите за кариерно развитие в 61 Стрямска механизирана бригада. Групата беше водена от полк. доц. д-р инж. Живко Проданов - началник на катедра КИС.