Mеждународнa научна конференция „Актуални проблеми на сигурността"

Днес, 26.10.2023 г. в Национален военен университет „Васил Левски" беше открито поредното издание на международната научна конференция „Актуални проблеми на сигурността".

Mеждународнa научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“Mеждународнa научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“

Конференцията има за цел да събере на едно място водещи учени, експерти, изследователи и професионалисти, за да обсъдят и обменят идеи относно различните аспекти на сигурността, свързани с напредъка, предизвикателствата и бъдещите тенденции в проектирането, внедряването и управлението на системи за сигурност, на ефективното използване и разпределение на ресурсите за сигурност, общественото въздействие и правните измерения на мерките за сигурност и отбрана, както и кризите от невоенен характер и най-съвременните технологии за сигурност.

Mеждународнa научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“

Докладите са в пет научни направления: Система за сигурност; Ресурси за сигурност; Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната; Кризи от невоенен характер; Ресурси и технологии в сигурността.

Участие в двудневния научен форум ще вземат над 130 автори с 165 доклада. Те са представители на различни институции, образователни и бизнес организации – ВА „Г.С. Раковски", ВВМУ „Н. Й. Вапцаров", ВВВУ „Г. Бенковски", Академия на МВР, НБУ, УНИБИТ, РУ „Ангел Кънчев", ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий", ПУ „Паисий Хилендарски", Министерство на отбраната, Министерство на външните работи, Министерство на електронното управление, bTV media group, университети от Северна Македония, Сърбия, Словения и др.

Конференцията „Актуални проблеми на сигурността" се финансира по ННП „Сигурност и отбрана".

Събитието се организира от Институт „Научноизследователска и иновационна дейност" в НВУ „Васил Левски".

С програмата и други детайли за конференцията може да се запознаете на https://www.nvu.bg