Награждаване на военнослужещи и цивилни служители от НВУ

В тържествена атмосфера, днес, на общ развод на строевия плац на НВУ "Васил Левски", бяха прочетени Заповеди на Министъра на отбраната на Република България, относно награждаване на военнослужещи за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения, проявен професионализъм през целия период на службата, както следва:

Награждаване на военнослужещи и цивилни служители от НВУНаграждаване на военнослужещи и цивилни служители от НВУ

С почетен плакет на Министерството на отбраната беше награден подполконик Ангел КОЛЕВ - началник на отделение "Документално осигуряване";

Награждаване на военнослужещи и цивилни служители от НВУ

С предметна награда "Лъвска глава" беше награден подполковник Иван ГЕОРГИЕВ - главен асистент в катедра "Управление на ресурси и технологии";

С почетен плакет на Министерството на отбраната беше награден офицерски кандидат 2-ри клас Невелин ДОБРЕВ - заместник-директор на ПСК.

Освен това бяха връчени удостоверения на лица, назначени на академични длъжности в НВУ, както следва: Йордан СТОЯНОВ - назначен на академична длъжност "Доцент" в катедра КИС; Петя БОТЕВА - назначена на академична длъжност "Асистент" в катедра НРС; Ивайло ДЖИЛЯНОВ - назначен на академична длъжност "Асистент" в катедра НРС; Ивайло НЕДЯЛКОВ - назначен на академична длъжност "Асистент" в катедра НРС