НВУ и Регионалният исторически музей подписаха договор за сътрудничество

Договор за сътрудничество подписаха началникът на Националния военен университет „Васил Левски“ бригаден генерал Иван Маламов и директорът на Регионалния исторически музей д-р Иван Църов.

Снимка

Споразумението предвижда двете институции да си сътрудничат в научноизследователската, културно-просветната и други дейности, свързани с изучаването, популяризирането и представянето на движими и недвижими културни ценности от Великотърновския регион, както и в организирането и провеждането на научни форуми и международни прояви.