НВУ изпрати проф. Севдалина Димитрова и проф. Стойко Стойков

На тържествено събиране в Ритуалната зала на Националния военен университет „Васил Левски“ бригаден генерал Иван Маламов благодари на професор д.н. Севдалина Димитрова, ръководител на секция "Иновационна дейност и сътрудничество с външни организации" и на професор д.н. Стойко Стойков, ръководител на секция "Научно-изследователска дейност“ в Институт "Научноизследователска и иновационна дейност" за професионализма, усърдието и всеотдайността, с които работиха за утвърждаването на Военният университет като водеща институция във военнообразователната система.

НВУ изпрати проф. Севдалина Димитрова и проф. Стойко СтойковНВУ изпрати проф. Севдалина Димитрова и проф. Стойко Стойков

Пожелаваме им още много професионални и лични успехи!

НВУ изпрати проф. Севдалина Димитрова и проф. Стойко Стойков