НВУ подписа договор за сътрудничество с БТА

Договор за сътрудничество подписаха Националният военен университет „Васил Левски" и Българската телеграфна агенция. За церемонията във Военния университет пристигна генералният директор на БТА Кирил Вълчев. От името на НВУ договора подписа началникът бригаден генерал Иван Маламов.

НВУ подписа договор за сътрудничество с БТА НВУ подписа договор за сътрудничество с БТА

Споразумението предвижда обмен на опит, идеи и добри практики, разработване на съвместни инициативи и проекти, обучения и стажове за повишаване квалификацията на курсанти, студенти, докторанти и специализанти.