НВУ „Васил Левски“ подписа споразумение за сътрудничество с Българска стопанска камара

Началникът на НВУ „Васил Левски", бригаден генерал Иван Маламов и подписа споразумение за сътрудничество с най-голямата работодателска организация у нас - БСК. То предвижда осъществяване на обмен на информация, обсъждания, обучения, симпозиуми и други съвместни събития между БСК и HBУ „Васил Левски", с цел развиване на практическите познания на студентите. Съвместните дейности са и в областта на организиране и провеждане на срещи между членове на БСК и представители на HBУ „Васил Левски", с цел популяризиране на дейността на университета и на БСК.

НВУ „Васил Левски“ подписа споразумение за сътрудничество с Българска стопанска камара