НВУ „Васил Левски“ подписа споразумение за сътрудничество с „ИТ клъстер Велико Търново“

Началникът на НВУ „Васил Левски", бригаден генерал Иван Маламов и Милен Георгиев, председател на УС на „ИТ клъстер Велико Търново" подписаха споразумение за сътрудничество. То предвижда сътрудничество при разработване на специализирани курсове и програми, които да отговарят на най-модерните тенденции в ИТ бизнеса, ще бъдат организирани съвместни събития, конференции, семинари.

НВУ „Васил Левски“ подписа споразумение за сътрудничество с „ИТ клъстер Велико Търново“ НВУ „Васил Левски“ подписа споразумение за сътрудничество с „ИТ клъстер Велико Търново“

Съвместните дейности са и в областта на обмяната на опит, идеи и добри практики, разработване на съвместни проекти, обучения, стажове и курсове за повишаване квалификацията на курсанти, студенти, докторанти и специализанти.