Официално посещение на заместник-министъра на отбраната Атанас Запрянов в НВУ

По време на визитата, заместник-министърът, заедно със служители на Министерството на отбраната, имаше възможността да разгледа учебно-материалната база както във Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" в град Шумен, така и в двата факултета на НВУ в град Велико Търново - факултет "Сигурност и отбрана" и факултет "Логистика и технологии".

Официално посещение на заместник-министъра на отбраната Атанас Запрянов в НВУ „Васил Левски“Официално посещение на заместник-министъра на отбраната Атанас Запрянов в НВУ „Васил Левски“

В края на визитата заместник-министър Запрянов се срещна и с курсантите от НВУ "Васил Левски".