Първо място за НВУ "Васил Левски" в рейтинговата класация на вестник "24 часа"

Първо място за Национален военен университет "Васил Левски" в рейтинговата класация на вестник "24 часа" за висшите училища в България в професионално направление "Военно дело". 51 висши училища се съревноваваха в 52 професионални направления по 47 индикатора.

Първо място за НВУ „Васил Левски“ в рейтинговата класация на вестник „24 часа“ Първо място за НВУ „Васил Левски“ в рейтинговата класация на вестник „24 часа“

На събитието "Академични Оскари 2023" председателят на Комисията по образование и наука в Народното събрание Красимир Вълчев връчи престижното отличие на бригаден генерал Иван Маламов, който от своя страна заяви:

"От името на академичната общност на Националния военен универститет "Васил Левски", както и от свое име, бих искал да изкажа своята благодарност за това високо признание, което е резултат от непрекъснатите усилия на целия личен състав на Университета."

https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/