Перспективите и предизвикателствата пред Българската армия дискутираха участниците в сбора на началника на НВУ

Перспективите и предизвикателствата пред военно-образователната система и пред Националния военен университет „Васил Левски“ бяха темите на сбора на началника на Военния университет бригаден генерал Иван Маламов.

Перспективите и предизвикателствата пред Българската армия дискутираха участниците в сбора на началника на НВУПерспективите и предизвикателствата пред Българската армия дискутираха участниците в сбора на началника на НВУ

В сбора участваха офицерите от командването на Университета, началниците на отдели, отделения и служби, както и командирите на батальони. По покана на бриг.-генерал Маламов в сбора се включиха и контраадмирал Кирил Михайлов, командир на Военноморските сили, командирът на Втора Тунджанска механизирана бригада бригаден генерал Станимир Христов, както и представители на Съвместно командване на силите, Сухопътни войски, Съвместно командване на специалните операции, Командването за логистична поддръжка и Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана.

Перспективите и предизвикателствата пред Българската армия дискутираха участниците в сбора на началника на НВУ

„Проблемите във военно-образователната система рефлектират върху Българската армия. Някои от тези проблеми, които обсъждаме днес, не зависят от нас, но ние сме потърпевши. Физическото и психично здраве на младите хора, които идват при нас, не е добро. Не е висока и степента им на грамотност, която се придобива в училище. През последните години със съжаление наблюдавам и факта, че сред обществото има неразбиране за това каква е същността на Националния военен университет. Липсва интерес от страна на младите хора към офицерската професия. Затова тази година ние активно ще работим върху това хората да знаят колко дълъг и сложен е процесът по изграждане на един офицер и колко важна е ролята на НВУ в цялата военно-образователна система“, каза бригаден генерал Иван Маламов.

След това допълни, че некоплектът на Българската армия е другото сериозно предизвикателство, но въпреки нуждата от кадри, не бива Военният университет да разтваря твърде широко вратите си. „Заложената мисия на Националния военен университет изисква да има специфичен подбор. Момчетата и момичетата, които съзнателно изберат военната професия, те са наша ценност“, заяви още бригаден генерал Иван Маламов.