Подполковник Петър Пенков се прости с бойното знаме на НВУ и премина в запаса

Днес на Строевия плац на Военния университет, пред личния състав, подполковник Петър Пенков - главен асистент в катедра „Военни науки" се прости с бойното знаме и премина в запаса.

За достойната си служба, той получи предметна награда „Лъвска глава" от Министъра на отбраната и плакет на Военния университет от началника на НВУ бригаден генерал Иван Маламов.

Подполковник Петър Пенков се прости с бойното знаме на НВУ и премина в запаса Подполковник Петър Пенков се прости с бойното знаме на НВУ и премина в запаса

Подполковник Пенков е роден в град Костенец и е възпитаник на Техникума по транспорт в София.

През 1988 година е приет във ВНВУ „Васил Левски" и завършва своето обучение през 1993 г., специалност „Мотострелкови войски". Военната му служба започва като Командир на Трети мотострелкови взвод в поделение 18360 – Сандански, през 1995 година заема длъжността "Командир на рота", а от 2000 г. става началник щаб на батальон в поделение 22360 - Кресна.

Подполковник Петър Пенков се прости с бойното знаме на НВУ и премина в запаса

През 2002 година е назначен за „Преподавател по тактическа подготва в поделение 14460 – Плевен.

 От 2003 г. е на служба в НВУ „Васил Левски", първо като Асистент, а от 2010 година като Главен асистент. През 2013 година придобива научно образователна степен „доктор".

 По време на военната си служба подполковник Пенков се е обучавал в различни курсове за повишаване на квалификацията: два езикови курса, курс за командири на батальони, курс „Дидактика на висшето образование", курсове за разработване на нови учебни програми и специалности.

Подполковник Пенков има множество награди за отличната си служба от министъра на отбраната и началника на Военния университет.