Полковник Георги Пенчев се прости с бойното знаме на НВУ и премина в запаса

Заместник-началникът по логистиката на НВУ „Васил Левски" полковник Георги Пенчев се прости с бойното знаме и премина в запаса. За достойната си служба, той получи предметна награда „Пластика – лъвска глава" от Министъра на отбраната и плакет на Военния университет от началника на НВУ бригаден генерал Иван Маламов.

Полковник Георги Пенчев се прости с бойното знаме на НВУ и премина в запаса Полковник Георги Пенчев се прости с бойното знаме на НВУ и премина в запаса

Полковник Пенчев е роден във Велико Търново и е възпитаник на Единно средно политехническо училище „Васил Друмев" в родния си град.

Полковник Георги Пенчев се прости с бойното знаме на НВУ и премина в запаса

Завършва ВНВАУ „Георги Димитров" в град Шумен през 1990 година и започва военната си служба в поделение 22100 – Пловдив като старши офицер на батарея, той и командир на 1-ви огневи взвод. От 2001 година е на служба във ВВОВУ „Васил Левски", Велико Търново.

През 1993 година е назначен за асистент, след това за главен асистент във ВВОВУ „Васил Левски", а от 2000 година е приет за редовен слушател във Военна академия „Г. С. Раковски". Там придобива образователно квалификационна степен „магистър" по Военно дело, специалност „Организация и управление на информационни системи в ОТФ". След завършване на Академията е назначен за старши помощник на отдел „Информационни системи" в поделение 26570 – София.

През 2006 година отново е назначен във НВУ като началник на център.

Полковник Пенчев е участвал в задгранични мисии в Афганистан през 2010 и 2013 година. От 2014 до 2016 година и от 2019 до 2022 година е заемал международни длъжности в Корпуса за бързо развръщане на НАТО в Солун.

Полковник Пенчев има множество награди за отличната си служба от министъра на отбраната и началника на Военния университет.