Посещение на аташето по отбрана на САЩ в НВУ „Васил Левски“

Началникът на НВУ бригаден генерал Иван Маламов посрещна аташето по отбрана на САЩ полковник Пол Сиболд в НВУ „Васил Левски“. Заедно със своите заместници генерал Маламов запозна гостите с историята на Военния университет, с факултетите и развитието на военните специализации.

Посещение на аташето по отбрана на САЩ в НВУ „Васил Левски“Посещение на аташето по отбрана на САЩ в НВУ „Васил Левски“

След това полковник Сиболд се срещна с курсанти, които се обучават в специализация "Разузнаване" във Факултет „Сигурност и отбрана". В разговора с тях бяха обсъдени въпроси със сигурността в Балканския регион.

Посещение на аташето по отбрана на САЩ в НВУ „Васил Левски“

Бригаден генерал Иван Маламов връчи на полковник Сиболд плакет на НВУ „Васил Левски“.