Представителен курсантски блок в шествието за 24 май

Представителен блок от курсанти на Националния военен университет „Васил Левски“ и Военният духов оркестър се включиха в празничното шествие в Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Представителен курсантски блок в шествието за 24 майПредставителен курсантски блок в шествието за 24 май

Сред официалните лица, които посрещнаха шествието пред сградата на Община Велико Търново беше и заместник-началникът по логистиката на НВУ „Васил Левски” полк. инж. Георги Пенчев.