Сбор на началника на Националния военен университет „Васил Левски”

На 23.03.2023г. в Ритуална зала на НВУ „Васил Левски” се проведе сбор на началника на Университета – бригаден генерал Иван Маламов на тема: „Насоки за развитие на вида ВС/командване и произтичащите от това изисквания към обучението на курсантите“.

Сбор на началника на Националния военен университет „Васил Левски”Сбор на началника на Националния военен университет „Васил Левски”

В сбора участваха офицерите от командването на университета, началниците на отдели, отделения и служби, както и командирите на батальони.

По покана на началника на НВУ в сбора взеха участие още – представители от дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“, Съвместно командване на силите, Сухопътни войски, Военновъздушни сили, Военноморски сили, Командване за логистична поддръжка, Съвместно командване на специалните операции и Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана.