Тържествено честване на празника на НВУ "Васил Левски"

На 23.11.2023 г. от 11.00 часа Тържествено честване на празника на НВУ "Васил Левски".