В НВУ се проведе семинар на тема „Продоволствена сигурност на населението“

На 29-ти февруари във факултет „Логистика и технологии", на НВУ „Васил Левски" се състоя семинар на тема „Продоволствена сигурност на населението", част от дейностите по Национална научна програма „Сигурност и отбрана".

В НВУ се проведе семинар на тема „Продоволствена сигурност на населението“В НВУ се проведе семинар на тема „Продоволствена сигурност на населението“

По време на форума бяха представени резултатите от няколко научни изследвания, проведени в рамките на задача „Изследвания за проблеми, свързани с обезпечаване на безопасно и пълноценно хранене на индивиди при индивидуални хранителни дажби от лиофилизирани храни за аварийно хранене, преживяване и индивидуален хранителен комплект за 30-дневен период".

В НВУ се проведе семинар на тема „Продоволствена сигурност на населението“

В тематичният семинара, който се проведе в хибриден формат се включиха представители на партньорските организации в рамките на задачата от Института по отбрана, Военна академия „Г. С. Раковски", ЦИНСО-БАН, ВВВУ „Георги Бенковски". Участие взеха и курсанти от НВУ „Васил Левски", катедра „Логистика и мениджмънт".

Семинарът се финансира от ННП „Сигурност и отбрана", в която НВУ „Васил Левски" е партньор. Програмата стартира през м. май 2022 г. и ще приключи през м. май 2025 година. Координатор на програмата е Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров", а партньори са НВУ „Васил Левски", ВА „Г. С. Раковски", ВВВУ „Георги Бенковски", ВВМУ „Н. Й. Вапцаров", Академия на МВР, УНСС, УниБИТ, ЦИНСО-БАН.