Заместник-командирът на батальон ISTAR чете лекция пред курсанти-разузнавачи

Лекция на тема „Състав, сигурност, функции и бойно използване на ISTAR батальон“ изнесе пред курсанти от Националния военен университет „Васил Левски“ заместник-командирът на батальона майор Иван Пенов. Срещата на майор Пенов и обучаемите е част от инициативата на началника на Военния университет бригаден генерал Иван Маламов действащи експерти да участват в учебно-възпитателния процес.

Заместник-командирът на батальон ISTAR чете лекция пред курсанти-разузнавачиЗаместник-командирът на батальон ISTAR чете лекция пред курсанти-разузнавачи

„В условията на динамично променящата се бойна обстановка батальон ISTAR е основният инструмент, който подпомага процеса на изграждан на единна оперативна картина за бойното пространство. Затова участието на майор Пенов в качеството му на заместник-командир на батальона е от изключителна важност за курсантите-разузнавачи по дисциплината „Технологии в разузнаването“, коментира подп. доц. д-р Кръстю Кръстев, който е председател на методическото направление „Разузнаване“ в катедра „Специализирана подготовка“. И уточнява, че курсантите, пред които майор Пенов говори, са втори и четвърти курс и учат военна специализация „Разузнаване“.

„Аз съм възпитаник на Националния военен университет и много добре зная, че тук теоретическата подготовка отлична. А тази инициатива, която е насочена предимно към реализацията на офицерите, ще помогне на курсантите да се запознаят с възможностите за развитие, след като завършат Военния университет. Затова и моята лекция беше изцяло практическа. Говорих им за функциите на батальона по отношение на трите мисии на Въоръжените сили. За това как той се вписва в тях, защото батальонът има реален принос към националната сигурност в мирно време. Ние имаме изградени формирования, които са в помощ на населението целогодишно при пожари, наводнения, тежки зимни условия. Батальонът в момента действа реално и в международна обстановка, имаме органи в Косово, в Босна и Херцеговина. Представих на курсантите и всички учения и сертификации, които са част от бойната подготовка на офицерите в батальона“, обяснява Майор Пенов и признава, че се надява, че такива лекции ще се случват и в районите на войсковите формирования, за да видят курсантите на практика детайли от самия живот на офицера.

Майор Иван Пенов е завършил „Сигнално разузнаване и електронна война“ в НВУ „Васил Левски“ преди 10 години. Възпитаник е и на Военна академия „Г. С. Раковски“. Има зад гърба си и една мисия в Косово. В батальона ISTAR е заемал различни длъжности, от края на миналата година е заместник-командир.