Заповед № РД-02-401/23.03.2022 г., oтносно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост, по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски"