Заповед РД-02-1085/16.09.2022 г., oтносно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дървени отпадъци, по реда на Наредба № 7/14.11.1997 г.

Файлове
Дата на публикуване