Премини към основното съдържание

Заповед РД-02-1092/24.09.2021 г., oтносно обявяване на резултатите от проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост