Заповед РД-02-1164/06.10.2022 г., oтносно обявяване на резултатите от провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на метални отпадъци в НВУ „Васил Левски“, район Шумен, по реда на Наредба № 7/14.11.1997 г.