Заповед РД-02-1168/06.10.2022 г., oтносно обявяване на резултатите от провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дървени отпадъци, по реда на Наредба № 7/14.11.1997 г.