Контакти със сектор „Дистанционно обучение”

НВУ

Област Велико Търново
гр. Велико Търново
п.к.5000, бул. „България‟ № 76

Телефони:

Сектор „Дистанционно обучение”

Телефон +359 62 618723

Email: admin@dlc.nvu.bg

 

Инспекторки „Студентско състояние”

Факултет „Сигурност и отбрана”

Телефон +359 62 618714

Факултет „Логистика и технологии”

Телефон +359 62 618716

Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”

Телефон (централа) +359 54 801040

 

Централа

Телефон +359 62 618822

Факс +359 62 618899