Полезна информация за студентите

Уважаеми колеги,

Информационният сайт на университета, където може да получите информация, относно Вашето обучение, заповедите за прехвърляне в други семестри, разписания на занятията, нормативната база, както и обмен на съобщения се намира на адрес: https://infosys.nvu.bg. Данните за вход (потребителско име и парола) ще получите от Вашите инспекторки.

Моля, посетете сайта и въведете вътре Вашите профилни данни. Те ще бъдат нужни при по-нататъшната комуникация в университета.

При влизането, платформата задължително ще Ви поиска смяна на паролата.

След промяна на паролата, автоматично ще бъде създаден Вашият учебен e-mail адрес в пощенския сървър на НВУ „Васил Левски”(https://mail.nvu.bg) със следните данни:

- E-mail адрес: Вашият факултетен номер
- Парола за достъп: същата като за „Infosys“
 

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Ако не изпълните горните действия, пощенския Ви адрес няма да е активен и няма да е възможна никаква комуникация от платформите.

Адресът е достъпен и чрез връзка „Вход електронен пощенски адрес” от сайта на Националния военен университет (https://www.nvu.bg).

За времето на обучението този имейл адрес ще Ви служи за комуникация с преподаватели, обучаеми и служители в НВУ „Васил Левски“.

Проверявайте ежедневно пощата си! Влизайте в платформата за „Дистанционно обучение” всеки ден!

Комуникацията с преподавателите, както и известията, изпращани от платформата, за предстоящи събития, свързани с Вашето обучение, са повече от ежедневни.

При забравена парола за вход към Вашата служебна поща

Забравената парола за служебната поща НЕ МОЖЕ да се възстанови онлайн. Възстановяването и става на място в служба „Комуникационни и информационни системи” или чрез прозвъняване на телефон 062 61 88 61. След потвърждаване на самоличността, ще Ви бъде въведена нова такава.

 Платформата за дистанционно обучение се намира на адрес: https://dlc.nvu.bg.

Влизането в нея се осъществява чрез връзка „Вход магистърски и бакалавърски програми” от сайта на Центъра за дистанционно обучение (https://dlc.nvu.bg).

Данните за вход са следните:

- Потребителско име: Вашият факултетен номер

- Парола за достъп: използвайте бутона "Забравена парола", при което платформата ще Ви изпрати запитване за нова парола на служебния Ви имейл.

При първото Ви влизане, платформата налага смяна на паролата. 

При забравена парола за вход в платформата за Дистанционно обучение, посетете линка "Забравени потребителско име или парола?".

Когато въведете нужните данни, платформата ще изпрати имейл-запитване, за проверка на заявката. След потвърждаване от Ваша страна, ще Ви бъде изпратен втори имейл с новата временна парола.