Ръководства за ползване на платформата за „Дистанционно обучение”

За подпомагане на студентите (обучаемите) и преподавателите се разработват „Ръководство за работа на преподавателя в системата за управление на обучението и учебното съдържание“ и „Ръководство за работа на студента в системата за управление на обучението и учебното съдържание“, включително интернет базирани (учебници, пособия, тестове, софтуерни обучителни програми, видео и аудио материали);