Национален военен университет "Васил Левски"

ЗА КУРСАНТИТЕ

  3  
Oбласти на висшето образование

  5 
Професионални направления

 16
Военни специализации

100% 
Осигурена работа, след завършване, с добро заплащане

Езикова подготовка

Образователна мобилност

 

 

 

ЗА СТУДЕНТИТЕ

 17  
Специалности "Бакалавър"

 20 
Специалности "Магистър"

 13 
Докторски програми

Курсове за квалификация

Богата библиотека

Общежитие

Спортна база