Академична клетва

Аз, възпитаникът

от Националния военен университет „Васил Левски”

давам тържествен обет:

да спазвам законите на страната

и правилниците на Университета;

да уважавам своите началници и преподаватели;

да бъда достоен последовател на нашия патрон;

да съхраня славните традиции,

и гордия дух на българина;

да бъда почтен,

дисциплиниран,

изпълнителен и смел;

да овладявам знания,

да изграждам трайни умения и навици;

да формирам в себе си лидерски качества;

да бъда винаги за пример

както на колегите си, така и в обществото;

за мен е чест да съм възпитаник

на Националния военен университет „Васил Левски”

„ ВРЕМЕТО Е В НАС И НИЕ СМЕ ВЪВ ВРЕМЕТО”

ЗАКЛЕХ СЕ!