БЕЗПЛАТЕН КУРС ПО ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

През май във Велико Търново ще се проведе интензивен курс по основи на дигиталния маркетинг, воден от дългогодишния преподавател в SoftUni Digital и SoftUni Creative - великотърновецът Александър Иванов, който е и управител на дигитална маркетинг агенция CreateX.

Курсът е напълно безплатен и започва на 5 май 2021 г. Състои се от 8 лекции, които ще приключат на 21 май 2021 г. Курсистите ще завършат с изпит и при успешен такъв ще получат сертификат. Всяка лекция обръща внимание на отделен елемент от дигиталния маркетинг, като обхожда концепции, подходи, доказали се като успешни, както и практични познания, така че да даде конкретни приложими стъпки и резултатни примери. По този начин в края на курса участниците ще са запознати с целия интегриран маркетингов план, както и ще имат ясни, конкретни и доказано работещи примери, които да приложат на практика.

Една от основните цели на това обучение е да направи връзка между курсистите и местни работодатели, които търсят кадри в сферата на дигиталния маркетинг и така да помогне за тяхното професионално развитие. В тази връзка, като част от програмата, работодателите ще са поканени да се срещнат с участниците, да обменят информация и контакти. Фирмите, които имат търсене в сферата на дигиталния маркетинг, могат да се свържат с организаторите на career@createx.bg.

Пълна информация за курса, както и форма за записване могат да бъдат намерени на http://course.createx.bg. Формата за записване е отворена до 24 април, включително, като всяка заявка ще бъде разгледана от екипа на организаторите и ще бъде върната обратна връзка.

Обучението във Велико Търново се организира от дигитална маркетинг агенция CreateX, чийто офис в града отвори преди малко повече от половин година и се разраства активно. Агенцията за пълно дигитално обслужване обхваща целия спектър на сферата - SEO, copywriting, онлайн реклама (PPC), social media, email marketing и други, в които работи с над 50 клиента. Завидни резултати показва и стажантската програма, през която за последните 7 месеца са преминали 21 души, на 60% от които са им предложени дългосрочни взаимоотношения с агенцията. Тя е активна и към момента.

Обучението е в рамките на проект „Посока професия“, изпълняван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Младежка безработица, в рамките на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. В България проектът се изпълнява от Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Доставчик на обучението е Вола Софтуер ООД.

Информация за курса: https://course.createx.bg

За CreateX: https://createx.bg