ДИРЕКТНИ ВЪЗЛАГАНИЯ

ID на решението в РОП (идентификационен номер)

Предмет на директното възлагане

Дата на публикуване

XXXXXX Текущ ремонт на столова 2 битов корпус.
667559 Доставка на гориво-смазочни материали и специални течности.
664972 Ушиване на парадно и всекидневно облекло с плат на възложителя.