Доцент доктор Димитър Димитров

Доцент в катедра „Военни науки”

ДОЦЕНТ ДОКТОР ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

Доцент доктор Димитър Христов Димитров

 
 РОДЕН
9 юни 1958 г., с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2000 – 2002
ВА „Г. C. Pаковски” Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 05.12.01 „Организация и управление на въоръжените сили”
1988 – 1990
ВА „Г. C. Pаковски” – гр. София
Специалност „КЩ, оперативно-тактическа, общовойскова”
1976 – 1980
ВНВУ „Васил Левски” с военна квалификация – „офицер от мотострелкови войски” и гражданска специалност – „машинен инженер – ДВГ” с квалификация „инженер по експлоатация и ремонт на АТТ”
1972 – 1976
Математическа гимназия „Васил Друмев”, гр. Велико Търново
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2006
Специализиран курс за подготовка на офицери за участие в антитерористични операции – ВА „Г. C. Pаковски”
2004
Езиков курс – английски – 1 ниво – НВУ „Васил Левски”
1994
Курс по информатика – ВВОВУ Васил Левски”
1992
Педагогика и психология – ВВОВУ В. Левски”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 2014
 Доцент в катедра „Военни науки“
2008 – 2014
 Доцент, началник на катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски“, факултет „Общовойскови“, НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново“
2005 – 2008
 Доцент доктор в катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски“, факултет „Общовойскови“, НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново“
2002 – 2005
 Главен асистент доктор в катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски“, факултет „Общовойскови“, НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново“
2000 – 2002
 Главен асистент в катедра „Тактика“, ВВОВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново
1994 – 2000
 Старши асистент в катедра „Тактика“, ВВОВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново
1992 – 1994
 Преподавател в катедра „Тактика“, ВВОВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново
1991 – 1992
 ВРИД преподавател в катедра „Тактика“, ВВОВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново
1990 – 1991
Командир на курсантска рота ВВОВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново
1988 – 1990
 Слушател във ВА „Г. С. Раковски” – гр. София
1984 – 1988
 Помощник-началник щаб по окомплектоването и отчета на личния състав в 101 мсп гр. Смолян
1982 – 1984
 Командир на рота в 101 мсп гр. Смолян
1980 – 1982
 Командир на взвод в 101 мсп гр. Смолян
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Рискове и заплахи за националната сигурност
 
Тероризъм и антитероризъм
 
Военни аспекти на националната сигурност
 
Корупция и антикорупция
 
Основи но националната сигурност
 
Компоненти и аспекти на сигурността
 
Фундаментализъм, тероризъм и сигурност