Доцент доктор Христо Атанасов

Доцент в катедрата „Национална и регионална сигурност”

Доцент доктор Христо Атанасов Атанасов

Доцент доктор Христо Атанасов Атанасов

 
 РОДЕН
02 юли 1960 г., гр. Велико Търново
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
1995 – 1999
НВУ „Васил Левски”
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 05.12.01 „Организация и управление Въоръжените сили”
1989 – 1991
ВА „Г. C. Pаковски”
Специалност “– Командно-щабна, оперативно-тактическа, общовойскова ”
1978 – 1982 
ВНВУ „Васил Левски”
Военна специалност „Мотострелкови войски”
1974 – 1978
Математическа гимназия, гр. Велико Търново
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2009
2008
Курс „Взривни работи и технологии ”НВУ „Васил Левски“
Курс „Компютърна графика и анимация, Цифрова обработка на аудио и видео информация“ -  НВУ „Васил Левски“
2003
Езиков курс – сърбохърватски език І ниво – НВУ В. Левски”
1997
Курс „Политики за сигурност и отбрана“ - Министерство на отбраната на Република България, Център за индивидуална подготовка за национална сигурност
1996
1996
1996
Езиков курс – английски език І ниво – ВВОВУ В. Левски”
Курс „Системния подход в обучението и управлението на учебния процес“ - ВА “Г. С. Раковски, гр.София
Курс „Оперативно-тактическа подготовка, общовойскови“ - ВА “Г. С. Раковски, гр.София
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА  
2013 - 2014
2008 - 2015
Изпълнява длъжността «Началник на НВУ „Васил Левски” Изборна длъжност „Декан на факултет”
2003 – 2008
Изборна длъжност „заместник-декан на факултет
2001 - 2003
Изборна длъжност „началник на катедра”
от 2001
Доцент в НВУ „Васил Левски”
1997 – 2001
Главен асистент в ВВОВУ „Васил Левски”
1993 – 1997
Старши асистент в ВВОВУ „Васил Левски”
1992 – 1993
Асистент в ВВОВУ „Васил Левски”
1991 - 1992
Командир на курсантска рота ВВОВУ  „Васил Левски”
1989 – 1991
Слушател във ВА „Георги С. Раковски”
1985 - 1989
Командир на курсантски взвод ВНВУ „Васил Левски”
1984– 1985
Командир на мср под.24260, гр.Елхово
1982 – 1984
Командир на мсв под.24260, гр.Елхово
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Международни и регионални системи за сигурност
 
Военни теории, концепции и стратегии
 
Етнически и духовни аспекти на сигурността
 
Външна политика, военна дипломация и протокол
 
Политика на НАТО в областта на сигурността
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
1-1-2-1
Сърбо-хърватски език
STANAG –NATO 6001
1-1-1-1