Доцент доктор инженер Иван Миневски

Доцент в катедра „Управление на ресурси и технологии”

ДОЦ. Д-Р ИВАН НИКОЛАЕВ МИНЕВСКИ

Доцент доктор инженер Иван Николаев Миневски

 
 РОДЕН
30 ноември 1965 г. гр. В.Търново
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2012 – 2013
НВУ „Васил Левски”
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 02.01.49 „Автомобили, трактори и кари»
1983 – 1988 
ВHВУ „Васил Левски”
Военна специалност „Експлоатация и ремонт на електро радиооборудването и автоматиката на танковете”
1980 – 1983
Средно училище „А.С.Попов”- В.Търново
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2016
Курс „Специализирано обучение по английски език за преподаватели – граждански лица ниво В2”. -  НВУ „В. Левски”
2013
Курс  „ Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни хора, предоставяни от центровете за професионално обучение” – В.Търново
2013
Курс „Презентиране на нови учебни програми и специалности” - НВУ „В. Левски”
2012
Курс „ Математически и методически основи на научните изследвания„- НВУ „В. Левски”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 19.09.2018 
Доцент в НВУ „Васил Левски”
2005 – 2018
Главен асистент в НВУ „Васил Левски”
2004 – 2005
Старши асистент в НВУ „Васил Левски”
2003 – 2004
Ръководител на центъра за следдипломна квалификация ф-т „Общовойскови” НВУ „В.Левски”
1999 – 2003
Старши асистент във ВВОВУ „Васил Левски”
1997 – 1999
Асистент във ВВОВУ „Васил Левски”
1990 – 1997
Старши помощник по експлоатацията на електроавтоматиката в „Техническа служба „ – ВВОВУ „В.Левски”
1988 – 1990
Командир на ремонтен взвод и ремонтна рота под.22360 гр. Кресна
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Ремонт и евакуация на бойна техника
 
Ремонт на автомобелна техника
 
Анализ и оценка на риска в транспорта
 
Техническа логистика
 
Технически средства за автаматизация
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
В2