Доцент доктор инженер Николай Гаджалов

Доцент в катедра "Специализирана подготовка"

Снимка 

ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ГАДЖАЛОВ

 
 
 РОДЕН
16 февруари 1963 г., село Самоводене, общ. Велико Търново
 
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
 
2002 – 2004
НВУ „Васил Левски”
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 02.02.08 „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“
 
2002 – 2003
Технически университет – Варна – Управление и контрол на условията на труд
 
1982 – 1986
ВНВУ ”Васил Левски” гр. Велико Търново, “Мото стрелкови войски”
 
1978 – 1982
ТМТ „Х. Стоянов”, гр. Горна Оряховица
 
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
 
2005 
Курс “Английски език – І ниво”
 
2004
Курс „Одит на системи за управление на качеството”
 
2003
Курс „Изучаване на Европейския стандарт EN ISO 9001:2000”
 
1998
Курс “Основи на персоналните компютри с използване на операционни системи и офис-пакет”
 
1997
Курс “Основи на математическото моделиране”
 
1995 
Курс „Новоназначени преподаватели”
 
1994
Курс “Командири на мотопехотни роти”
 
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
 
от 2016  до сега
Доцент в катедра „Специализирана подготовка“
 
2007 – до 2016
Началник/Ръководител на катедра във факултет „Общовойскови”, НВУ „Васил Левски”
 
2005 – 2007
Старши асистент в катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски”, факултет „Общовойскови”, НВУ “Васил Левски”
 
2003 – 2005
 Старши помощник началник на отдел „Учебна дейност и управление на качеството” НВУ “Васил Левски”
 
2001 – 2002
Главен асистент в катедра „Огневи системи и стрелба”, факултет „Общовойскови”, НВУ „Васил Левски”
 
1998 – 2001
Старши асистент в катедра „Огневи системи и стрелба”, факултет „Общовойскови”, НВУ „Васил Левски”
 
1995 – 1998
Асистент в катедра „Огнева подготовка”, факултет „Общовойскови”, НВУ „Васил Левски”
 
1987 – 1995
Командир на взвод, НВУ „В. Левски”
 
1986 – 1987
Командир на взвод, под. 28260 – с. Звездец
 
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
 
НАЦИД
 
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
 
Теория на стрелбата и огнева подготовка
 
 
Методика на Огневата подготовка
 
 
Техника и технологии във военното дело
 
 
Балистика
 
 
Безопасност на жизнената дейност
 
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
 
английски език и руски език
 писмено и говоримо на добро ниво