Доцент доктор инженер Йордан Христов

Доцент в катедра „Управление на ресурси и технологии”

ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР ЙОРДАН ЛОЗАНОВ ХРИСТОВ

Доцент доктор инженер Йордан Лозанов Христов

 
 РОДЕН
27 април 1967 г., гр. Велико Търново
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2003
НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 02.21.02. „ Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника“.
1985 – 1990 
ВВОВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
Военна специалност - Танкови войски технически – експлоатация и ремонт на електроавтоматиката и електрооборудването на бронетанковата техника.
Военна квалификация - Офицер от танковите войски – военен инженер по експлоатация и ремонт на електро и радиооборудването.
Гражданска специалност – Електрооборудване и електроснабдяване на транспорта.
1985
ОСПТУ „Васил Друмев”, гр. Велико Търново
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2014
Курс по „Специализирано обучение по английски език за преподаватели – граждански лица от НВУ „Васил Левски“ ниво В2 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г. - Департамент „ЕОФП”, на НВУ „Васил Левски”, гр. В. Търново
2012
Курс по Английски език – І ниво- Департамент „ЧЕО”, гр. Шумен на НВУ „Васил Левски”, гр. В. Търново
2005
Курс по внедряване, прилагане и развитие на система за управление на качеството на обучение (СУКО) по модел ISO 9001:2000
Сертификат № QAC/1753/05 - „Кю Ей Си” ООД, гр. София
2003
Курс за обучение на вътрешни одитори.
Сертификат  № QAC/1348/03 - „Кю Ей Си” ООД, гр. София
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 06.03.2021 
Доцент в катедра “Управление на ресурси и технологии” при Факултет „Общовойскови” на НВУ “В. Левски”, гр. В. Търново.
19.09.2017 – 05.03.2021
Ръководител на катедра “Управление на ресурси и технологии” при Факултет „Общовойскови” на НВУ “В. Левски”, гр. В. Търново.
07.02.2017 – 18.09.2017
ВРИД Ръководител на катедра “Управление на ресурси и технологии” при Факултет „Общовойскови” на НВУ “В. Левски”, гр. В. Търново.
от 10.03.2014
Доцент в катедра “Управление на ресурси и технологии” при Факултет „Общовойскови” на НВУ “В. Левски”, гр. В. Търново.
15.01.2013 - 09.03.2014
Гост преподавател в катедра “Управление на ресурси и технологии” при факултет „Общовойскови” на НВУ “В. Левски”, гр. В. Търново.
16.11.2008 - 22.11.2012
Началник на катедра “Управление на ресурси и технологии” при факултет „Общовойскови” на НВУ “В. Левски”, гр. В. Търново.
от 31.05.2007
Доцент в катедра “Управление на ресурси и технологии” при Факултет „Общовойскови” на НВУ “В. Левски”, гр. В. Търново.
21.11.2001 - 30.05.2007
Главен асистент в катедра “Техническа логистика” при Факултет „Общовойскови” на НВУ “В. Левски”, гр. В. Търново.
01.01.2000 - 20.11.2001
Старши асистент в катедра “Танкова техника, бронетранспортьори и автомобили” при „Първи командно-инженерен факултет” на ВВОВУ “В. Левски”, гр. В. Търново.
01.09.1999 - 31.12.1999
Асистент в катедра “Танкова техника” при „Първи командно-инженерен факултет” на ВВОВУ “В. Левски”, гр. В. Търново.
1996 - 31.08.1999
Докторант в научна специалност 02.21.02 “Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника” с обучаващо звено катедра “Танкова техника” на ВВОВУ “В. Левски”, гр. В. Търново.
10.09.1994 -1996
Асистент в катедра “Бронетанкова подготовка” на ВВОВУ “В. Левски”, гр. В. Търново.
1990 - 09.09.1994
Офицерски длъжности в поделение 34 340 гр. София.
1993 г. – 1994 г. Началник-служба бронетанкова и автомобилна техника на самостоятелен танков батальон;
1992 г. – 1993 г. Старши помощник по електрооборудването и автоматиката в ремонтно-възстановителен батальон;
1990 г. – 1992 г. Заместник-командир по техническата част на танкова рота.
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Теория на автоматичното упавление
 
Технически средства за автоматизация
 
Измерване на неелектрически величини
 
Електроуредба и автоматични системи в автомобила
 
Автоматични системи за управление на процесите в колесните машини
 
Електрообзавеждане и автоматика в бойната техника
 
Системи за стабилизация на въоръжението
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
2+ - 2 - 1+ - 1;
Базово ниво - В2
 
КОНТАКТИ
E-mail: ylhristov@nvu.bg
Тел. (служебен) 62152