Премини към основното съдържание

Доцент доктор Марко Златев

Доцент в катедра „Военни науки”

ДОЦЕНТ ДОКТОР МАРКО ИВАНОВ ЗЛАТЕВ

Доцент доктор Марко Иванов Златев

 
 РОДЕН
20 май 1952 г., с. Горни Дамяновци, обл. Габрово
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
1985 – 1988
Институт за военна история към Министерството на отбраната, Военна академия „М. В. Фрунзе”, гр. Москва, Русия
Факултет „Специален”
Образователна и научна степен „доктор” по научна специалност
05.03.06 „История на България”
1981 – 1983
ВА „Г. C. Pаковски”, гр. София
Факултет „Команден”
Специалност „Командно-щабна-оперативно-тактическа общовойскова”
1970 – 1974 
ВHВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
Военна специалност „Танкови войски – строеви”
1967 – 1970
Политехническа гимназия „Васил Априлов”, гр. Габрово
Специалност „Програмиране”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2003
Курс „Стандартни процедури при провеждане на вътрешни одити” – НВУ „Васил Левски”
2003
Курс „Практическо приложение на изискванията на ISO 9000: 2000” – НВУ „Васил Левски”
2003
Курс „Пазарни и нормативни изисквания към бизнеса. Модел на системата за управление на качеството по серия стандарти ISO 9000: 2000” – НВУ „Васил Левски”
2002
Езиков курс – английски – І ниво – НВУ „Васил Левски”
2000
Курс „Основи на компютърните технологии” – ВВОУ „Васил Левски”
1994 – 1995
Езиков курс – френски – ІІ ниво – ВВОУ „Васил Левски”
1988
Курс „Военен преводач по руски език” – Военна академия „М. В. Фрунзе”, гр. Москва, Русия
1980
Педагогически курс – ВА „Г. C. Pаковски”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 30.07.2016
Доцент в катедра „Военни науки”, НВУ „Васил Левски”
2012 – 2016
Доцент в катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски”, НВУ „Васил Левски”
2010 – 2012
Доцент в катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски” и заместник-декан на факултет „Общовойскови”, НВУ „Васил Левски”
2003 – 2010
Доцент в катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски”, НВУ „Васил Левски”
2002 – 2003
Доцент в катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски” и заместник-началник (заместник-ректор) на университета по учебната и научната част, НВУ „Васил Левски”
2001 – 2002
Доцент в катедра „ Тактика” и заместник-началник (заместник-ректор) на училището по учебната и научната част, ВВОУ „Васил Левски”
2000 – 2001
Доцент в катедра „Тактика” и началник (декан) на Първи командно-инженерен факултет, ВВОУ „Васил Левски”
2000
Началник (ръководител) на катедра „Тактика”, ВВОУ „Васил Левски”
1999 – 2000
Началник (ръководител) на катедра „Тактика и разузнаване”, ВВОУ „Васил Левски”
1998 – 1999
Началник (ръководител) на катедра „Тактика”, ВВОУ „Васил Левски”
1993
Главен асистент в катедра „Тактика и управление на войските”, ВВОУ „Васил Левски”,
1992 – 1993
Старши асистент в катедра „Тактика и управление на войските”, ВВОУ „Васил Левски”
1990 – 1992
Старши асистент в катедра „Тактика”, ВВОУ „Васил Левски”
1990
Преподавател в катедра „Тактика”, ВНВУ „Васил Левски”
1989 – 1990
ВРИД началник на секция “Научна информация”, той и научен секретар на Института за военна история към Генералния щаб на Българската армия, гр. София
1988 – 1989
Научен сътрудник ІІ степен в секция “Военна история на България от 681 до 1944 г.” на Института за военна история към Генералния щаб на Българската армия, гр. София
1985 – 1988
Редовен аспирант във Военна академия „М. В. Фрунзе”, гр. Москва, Русия
1983 – 1985
Преподавател в катедра “Огнева подготовка”, ВНВУ „Васил Левски”
1981 – 1983
Слушател във ВА „Георги С. Раковски”
1979 – 1981
Преподавател в катедра “Огнева подготовка”, ВНВУ „Васил Левски”
1974 – 1979
Командир на курсантски взвод, ВНВУ „Васил Левски”
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Военна история
 
Военни конфликти
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
френски език
STANAG – NATO 6001
2-2-2-2
руски език
STANAG – NATO 6001
2-3-3-3