Доцент доктор Стоян Баръмов

Доцент в катедрата „Национална и регионална сигурност”

Доцент доктор Стоян Димитров Баръмов

Доцент доктор Стоян Димитров Баръмов

 
 РОДЕН
18 август 1959 г., с. Средни колиби, общ. Елена, окр. Велико Търново
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2014
НВУ „Васил Левски”.
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност.05.02.24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство (отбрана и национална сигурност).
1979 – 1983
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” , гр. Велико Търново.
Специалност „История”
1992 – 1995
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново.
След дипломна квалификация  „Мениджмънт и право”.
1974 – 1977 
Първа политехническа гимназия „ Кирил и Методий”, Велико Търново.
Специалност: шофьорство кат. „С”.
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2014, 1994 г.
Курс по английски език - НВУ „Васил Левски”.
1997 г.
Курс по информатика, НВУ „Васил Левски”, Велико Търново.
1989 г.
Курс в Институт на МВР, Първи факултет, София.
1986 г.
Курс по педагогика ВА „ Г. Раковски”, София.
1977-78 г.
НШЗО „Христо Ботев”, Плевен.
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
         1983- 1985 г.   
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, изборна длъжност.
2017
1994г.
1989 г.
Доцент, НВУ „Васил Левски”.
Главен асистент  НВУ „Васил Левски”
Старши асистент, НВУ „Васил Левски”.
1985г.
Асистент, НВУ „Васил Левски”.
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Реторика.
 
Основи на политологията.
 
Геополитика и политическа география.
 
Нова българска история.
 
Военно политически аспекти на сигурността.
Идентичност и сигурност.
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ