Доктор Валерия – Тереза Дончева

Доктор в катедрата „Национална и регионална сигурност”

Снимка

Доктор Валерия – Тереза Тошкова Дончева

 РОДЕНА
10 февруари 1986 година – град Велико Търново
 
ОБРАЗОВАНИЕ
valign="top">
2020 - 2021
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
ОКС Магистър – Психология
2014 - 2016
УНИБИТ – София
ОНС „Доктор“
Професионално направление 3.5. Обществени комуникации  и информационни науки, докторска програма “Организация  и управление извън сферата на материалното производство”
2011 - 2013
НВУ „Васил Левски“
ОКС Магистър  - Национална и регионална сигурност
2005 – 2008  
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
ОКС Бакалавър – Политология
1999 – 2004
ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“  - Велико Търново
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
2018
Българско училище за политика „Димитър Паница“
2016
Институт за социална интеграция „Фридрих Еберт“
2012
Езиков курс – английски език
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 2020 
Асистент в НВУ „Васил Левски“ – катедра Национална и регионална сигурност
 
2019
Гост преподавател в РУ „Ангел Кънчев“
от 2019
Общински съветник във Великотърновски общински съвет
от 2019
Председател на постоянната комисия по „Образование, наука и култура“ във Великотърновския общински съвет
2015 - 2019
Общински съветник във Великотърновски общински съвет
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Военна психология и педагогика
 
Политология
 
Реторика
 
Корупция и антикорупция
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
Английски език