ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР ИВАН ИВАНОВ

Доцент в катедра „Комуникационни и информационни системи“

Снимка
ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР ИВАН СИМЕОНОВ ИВАНОВ
 
 РОДЕН
25 октомври 1969 г., гр. Велико Търново
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
1996 – 2002
НВУ "Васил Левски", гр. В. Търново
Образователна и научна степен "Доктор", професионално направление "Комуникационна и компютърна техника", научна специалност "Комуникационни мрежи и системи"
1989 – 1994
Държавен университет "Одеска политехника", Одеса, Украйна Обучение 5 години, редовна форма, образователна и квалификационна степен "Магистър", специалност "Комуникационна техника и технологии", квалификация инженер - радиотехнически системи
1983 – 1987
Природо-математическа гимназия "Васил Друмев", гр. В. Търново, Специалност "Математика"
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2014
Курс "Английски език второ ниво", НВУ "В. Левски"
2013
Курс "Web базирани услуги и софтуер за споделяне ...", НВУ "В. Левски"
2005
Курс "Дидактика на висшето образование", НВУ "В. Левски"
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
2007 – 2021
Доцент в НВУ "В. Левски"
2004 – 2007
Асистент в НВУ "В. Левски"
2002 – 2004
Експерт в НВУ "В. Левски"
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Сигнали и системи
 
Теоретична електротехника
 
Клетъчни комуникации
 
Електротехника и електроника
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
B2
руски език