ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР НАСКО ЗАГОРОВ

Доцент в катедра "Комуникационни и информационни системи"

ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР НАСКО СТЕФАНОВ ЗАГОРОВ
ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР НАСКО СТЕФАНОВ ЗАГОРОВ
 
 РОДЕН
12 септември 1953 г., гр. Казанлък
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
1999 – 2000
ВА „Г.С. Раковски”
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 05.12.01 „Организация и управление на въоръжените сили”
1987 – 1990
ВА „Г. C. Раковски”
Специалност “Оперативно-тактическите свързочни войски”
1972 – 1976 
ВНВУ „Васил Левски”
Военна специалност „Свързочни войски – радио и телевизионна техника”
1968 – 1972
Техникум по механотехника „Цвятко Радойнов”, гр. Казанлък
Специалност „Електрообзавеждане на промишлени предприятия”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2008
Курс „Приложение на мултимедийните технологии в Българската армия“ – НВУ „Васил Левски”
2005
2001
Курс „Военна стандартизация” – ВА „Г. C. Раковски”
Курс „Информатика“- ВВОВУ „Васил Левски”
1999
Курс „Организация и методика на научните изследвания” – ВА „Г. C. Раковски”
1998
Курс „Английски език – I ниво” – ВВОВУ „Васил Левски”
1992
Курс „Многоканални уплътнителни системи“ – ВА „Г. C. Раковски”
1988
Курс „Влакнесто оптични съобщителни системи“ - Полувисш институт по съобщения „Аврам Стоянов” - гр. София
1978
Курс „Новопостъпила свързочна техника” – ВА „Г. C. Раковски”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
2019 – 2021
Доцент във НВУ „Васил Левски”, град Велико Търново
2010 – 2019
Доцент ръководител на катедра във НВУ „Васил Левски”, град В. Търново (изборна длъжност)
2005 – 2010
Доцент началник на катедра във НВУ „Васил Левски”, гр. В. Търново (изборна длъжност)
2004 – 2005
Доцент началник на катедра във ВА „Г. С. Раковски”, гр. София (изборна длъжност)
2002 – 2004
Доцент в НВУ „Васил Левски”
2000 – 2002
Главен асистент доктор във, ВВОВУ „Васил Левски“, В. Търново
1993 – 2000
Главен асистент във, ВВОВУ „Васил Левски“, Велико Търново
1988 – 1993
Старши асистент във, ВНВУ „Васил Левски“, Велико Търново
1983 – 1988
Асистент във, ВНВУ „Васил Левски“, Велико Търново
1978 – 1983
Командир на свързочна рота в поделение 34 280, гр. Ямбол
1976 – 1978
Командир на свързочен взвод в поделение 34 280, гр. Ямбол
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Тактика на формированията за комуникационна и информационна поддръжка
 
Тактико-специална подготовка на формированията за комуникационна и информационна поддръжка
 
Методика на специалната военна подготовка
 
Същност на класифицираната информация и процедури по ЗЗКИ
 
Защита на класифицираната информация
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
1-1-1-1