Премини към основното съдържание

ДОЦЕНТ ДОКТОР ЛЮБОМИР КАМЕНОВ

Доцент в катедра „Управление на ресурси и технологии”

ДОЦЕНТ ДОКТОР ЛЮБОМИР ПЕТРОВ КАМЕНОВ
ДОЦЕНТ ДОКТОР ЛЮБОМИР ПЕТРОВ КАМЕНОВ
 
 РОДЕН
24 ноември 1951 г., гр. Враца
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
1981 – 1983
ВА „Г. С. Раковски“
Специалност „Инженерно-техническа – автобронетанкова“
1970 – 1975
ВНВУ „Васил Левски”
Военна специалност „Офицер от автомобилни войски – военен инженер по ДВГ”
1966 – 1970
Техникум по механоелектротехника – гр. Враца.
Специалност „Автомобили, експлоатация, поддържане и ремонт”.
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2014
Курс „Специализирано обучение по английски език за преподаватели – граждански лица ниво В2”. НВУ „В. Левски”.
2013
Курс „Презентиране на нови учебни програми и специалности” Сертификат за завършен курс. НВУ „В. Левски”.
2005
Курс „Приложение и развитие на система за управление на качеството на обучение в НВУ В. Левски“ - София.
2003
Курс „Основни въпроси на международната, националната и ведомствената стандартизация и основните принципи на процедури на НАТО. Технически университет – София.
2003
Курс „Разузнаване, извличане,транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси” - Национален военен университет „В. Левски”.
2002
Курс „Основни въпроси на международната, националната и ведомствената стандартизация и основните принципи на процедури на НАТО”. Технически университет – София.
2002
2000
1998
1991
Курс „Персонални компютри и работа с приложни програми”- В.
Търново.
Курс по английски език I-во ниво. НВУ „В. Левски”.
Хабилитиране – (ВАК – протокол № 15 от 01.04.1998 г.).
Доктор–(ВАК протокол № 05 от 11.10.1991 г.).
1984
Педагогически курс – ВА „Г. С. Раковски“
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 04.09.2008 
Доцент в НВУ „Васил Левски”
2005 – 2008
Изборна длъжност Заместник началник по учебната част на НВУ „В. Левски”.
2003 – 2005
Изборна длъжност Началник катедра “Инженерно осигуряване, техника и технологии”.
2002 – 2003
Доцент в НВУ „Васил Левски”
2001 – 2002
Началник на научноизследователска секция – “Сухопътни войски” на НВУ.
2000 – 2001
Изборна длъжност Заместник началник на факултет „Общовойскови”.
1998 – 2000
Началник катедра „Танкова техника”.
1983 – 1998
Асистент, старши асистент, главен асистент в НВУ „Васил Левски”
1981 – 1983
Слушател във ВА „Георги С. Раковски”
1975 – 1981
Командир на взвод и рота
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Материалознание
 
Металознание и технология на металите
 
Ремонт на автомобилна техника
 
Природни и антропогенни бедствия и пожари
 
Теория и оценка на риска в транспорта
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
Базово ниво - В2