ДОЦЕНТ ДОКТОР ЙОРДАН ИВАНОВ

Доцент в катедра „Комуникационни и информационни системи“

ДОЦЕНТ ДОКТОР ЙОРДАН ЩЕРЕВ ИВАНОВ
ДОЦЕНТ ДОКТОР ЙОРДАН ЩЕРЕВ ИВАНОВ
 
 РОДЕН
05 януари 1958 г., гр. Стражица
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2007
 
2003 – 2006
ВА „Г. C. Раковски”
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 02.21.07. „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” (по отрасли)
НВУ „Васил Левски”
Докторант в кат. „Комуникационни и информационни системи”, фак. „Общовойскови” , гр. Велико Търново.
1978 – 1983
СУ „Св. Климент Охридски”
Физически факултет: магистър по физика, преподавател в средните училища, ІІ-ра специалност математика
1972 – 1976
Математическа гимназия „Николай Коперник”, гр. Велико Търново
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2021
Курс по CISCO Security към ВА „Г. С. Раковски“
2020
Курс по Киберсигурност към ВА „Г. С. Раковски“
2010
Чуждоезикова специализация по английски език, Нов български университет
2005
Курс по внедряване, прилагане и развитие на система за управление на качеството на обучение (СУКО) по модел ISO 9001:2000, „Кю Ей Си” ООД, гр. София”.
2003
Курс английски език, НВУ „В. Левски”, второ ниво
2003
Курс за докторанти, ВА „Г. С. Раковски”
1994 – 1995
Курс английски език, НВУ „В. Левски”, първо ниво
1991
Курс по математика, Висше народно военоморско училище „Н. Й. Вапцаров”
1987
Курс Методика на обучението по решаване на физични задачи, Физически факултет при СУ „Св. Климент Охридски”
1987
Курс по Информатика – ІІІ модул, 450 часа фак. “Математика и информатика” при Пловдивски университет
1983
Курс по атомно-абсорбционен спектрален анализ, Химически факултет при СУ “Св. Климент Охридски”
BeyeUNIVERSITY сертификати
  1. Fundamentals of Data Warehousing
  2. Fundamentals of Data Modeling
  3. Business Intelligence for Healthcare Executives
  4. Key Healthcare Business Intelligence Applications
  5. Fundamentals of Unstructured Data
  6. Using Healthcare Business Intelligence Applications for Business Success
  7. Introduction to Data Virtualization from Composite Software
  8. BI for Mid-Market 101: An Introduction to Business Intelligence for small and Mid_Sized Enterprise
  9. Mastering of Teradata Architecture
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 2011 
Доцент в кат. „Комуникационни и информационни системи”, Фак. „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски”
2003 – 2011
Главен асистент в кат. „Комуникационни и информационни системи”, Фак. „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски”
1991 – 2003
Старши асистент в НВУ “Васил Левски”
1989 – 1991
Асистент във ВВОВУ “Васил Левски” „Комуникационни и информационни системи“
1988 – 1989
Майстор на научна апаратура (вибро- и шумоизмервателна), Институт по керамично и пътно машиностроене
1984 – 1988
Учител по физика и информатика – ЕСПУ „Иван Петров Орманов”, Стражица
1983 – 1984
Учител по физика – ЕСПУ „Вл. Комаров”, Велико Търново
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Информатика
 
Полупроводникови елементи
 
Операционни системи
 
Приложен софтуер за анализ на данни
 
Процедури по архивиране, съхранение и опазване на информацията
 
Организация на архивирането и съхранението на информация
 
Защита на класифицирана информация
 
Синхронизация в мултимедията
 
Бази от данни
 
Информационни системи в управлението
 
Компютърна графика и мултимедия
 
Електронни системи и елементи за събиране и обработак на информация
 
Комуникационен софтуер
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
ниво B2 – НВУ,
STANAG – NATO 6001, 1-2-2-2