Главен асистент доктор Георги Баев

Главен асистент в катедрата „Национална и регионална сигурност”

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ГЕОРГИ КОСТОВ БАЕВ

Главен асистент доктор Георги Костов Баев

 
 РОДЕН
12 август 1986 г., гр. Велико Търново
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2016 – 2018
 ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Специалност: „Философия”
2013 – 2015
НВУ „Васил Левски“, факултет „А, ПВО и КИС“ гр. Шумен  
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 05.02.24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ (отбрана и сигурност)
2010 – 2012
НВУ „Васил Левски“, факултет „А, ПВО и КИС“ гр. Шумен
Специалност „Административна и информационна сигурност“
2005 – 2009 
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Специалност: „Социални дейности”
2001 – 2005
Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново
Специалност: „Журналистика в печата и радиото”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
 
2020
2020
2020
2018
2017
От 2016
 
Курс „Introduction to Remote Sensing”, Geo University
Курс „Fundamentals of Remote Sensing with Free Tools”
Курс по електроника за преподаватели „Tinusaur”
Обучителна сесия по европейската космическа програма „Коперник“, Институт за космически изследвания и технологии, БАН
Курс за одитори по ISO и БДС стандарти за управление на качеството
Експерт в работна група „Космическа политика” към Министерство на икономиката, Министерски съвет
От 2016
Експерт в Български институт за стандартизация, Технически комитет „Сигурност на обществото и гражданите“
2015
Курс „Мониторинг на климата от Космоса” – Европейска космическа агенция
2014
Курс „Методически и математически основи на научните изследвания” – НВУ Васил Левски”
2014
Курс „Английски език за преподаватели“ – НВУ Васил Левски”
2014
Курс „Научноизследователска дейност“ - НВУ Васил Левски”
2014
Курс „Методика на академичното преподаване“, НВУ „Васил Левски
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
2017 - 2021
Главен асистент в катедра „Национална и регионална сигурност“, НВУ „Васил Левски 
2016 – 2017
Асистент в катедра „Национална и регионална сигурност“, НВУ „Васил Левски“
2013 - 2016
Асистент в Институт за научноизследователска и иновационна дейност, НВУ „Васил Левски“
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Философия
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
B2