Главен асистент доктор инженер Иван Георгиев

Главен асистент в катедра „Управление на ресурси и технологии”

ПОДПОЛКОВНИК ДОКТОР ИНЖЕНЕР ИВАН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

Главен асистент доктор инженер Иван Йорданов Георгиев

 
 РОДЕН
 01 октомври 1968 г., гр. София
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2010 – 2013
 НВУ „Васил Левски”
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност
02.01.49 „Автомобили, трактори и кари”
1988 – 1993 
 ВНВУ „Васил Левски” 
Военна специалност „Танкови войски - технически”
1983 – 1986
 ССВУ „Георги Измирлиев”- гр. Горна Оряховица
Специалност „Механик-водач”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2013
 Курс „Подготовка на администратори на зали за дистанционно
обучение“. – НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново.
2013
 Курс „Разработване на нови учебни програми и актуализация на
съществуващи“– НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново
2013
 Курс „Презентиране на нови учебни програми и специалности” –
НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново
2013
 Курс „Информационни технологии“ – „Интелекти”;
гр. Велико Търново
2012
 Курс „Дидактика на висшето образование“ – НВУ „Васил Левски”
гр. Велико Търново
2011
 Курс „Методически и математически основи на научните
изследвания” – НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново
2004
 Курс „Командири на роти за МТО“ – НВУ „Васил Левски”
гр. Велико Търново.
1995
 Курс „Изучаване на Т-72 и БМП-23“ – НВУ „Васил Левски”
гр. Велико Търново.
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
2013 – 2021
 Главен асистент в катедра „УРТ“ НВУ „Васил Левски“
гр. Велико Търново
2010 – 2013
 Редовен докторант в катедра „УРТ“. НВУ „Васил Левски“
гр. Велико Търново                                                
2005 – 2010
 Командир на ремонтна рота. НВУ „Васил Левски“
гр. Велико Търново                                       
2003 – 2005
 Командир на рота за МТО. ВВОВУ „Васил Левски“
гр. Велико Търново                                             
2002 – 2003
 Командир на взвод в рота за осигуряване на учебния процес.
ВВОВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново
2000 – 2002
 ЗКТЧ на танкова рота за осигуряване на учебния процес.
ВВОВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново
1998 – 2000
 Командир на взвод в танкова рота за осигуряване на учебния процес.
ВВОВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново
1996 – 1998
 Командир на взвод в ССОВУ „Георги Измирлиев“
гр. Велико Търново
1995 – 1996
 ЗКТЧ на танкова рота за осигуряване на учебния процес.
ШЗО „Христо Ботев“ гр. Плевен
1993 – 1995
 Командир на взвод в танкова рота за осигуряване на учебния процес.
ШЗО „Христо Ботев“ гр. Плевен
1986 – 1993
 Инструктор механик-водач на танк, старшина на рота.
ВНВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
 Техническа логистика
 
 Устройство на бойна техника
 
 Експлоатация на бойна техника
 
 Термодинамика и топлопренасяне
 
 Методика на специалната военна подготовка
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
френски език
 STANAG –NATO 6001
 2-2-2-2