Главен асистент доктор инженер Николай Долчинков

Главен асистент в катедра „Защита на населението и инфраструктурата”

Снимка

Главен асистент доктор инженер Николай Тодоров Долчинков

 
 РОДЕН
20 март 1965 г., с. Дъскот, обл. Велико Търново
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2014 – 2017
НВУ „Васил Левски“
Образователна и научна степен „Доктор“ по научна специалност 05.02.24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство (сигурност и отбрана)“
1992 – 1994
ВМЕИ  Варна
Следдипломна квалификация, Диплома за преквалификация за придобиване на допълнителна професионална подготовка по „Придобиване на педагогическа правоспособност“.
1992 – 1994
УНСС София
Следдипломна квалификация, специалност „Международно право и външна търговия“
1986 – 1992 
Киевски политехнически институт, Киев, Украйна
Образователна степен „Магистър“, специалност „Физически методи и прибори на интроскопията“
1980 – 1984
Техникум по механотехника, гр. Търговище
Специалност „Електронна техника – промишлена електроника“
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2021
 
2019
2018
Курс за допълнителна квалификация „Техносферна безопасност“, Научно-изследователски университет „Московски енергетически институт“, Москва, Русия
Курс „Сътрудничество между Обединения институт за ядрени изследвания и партньори“, ОИЯИ Дубна, Русия
Курс „Лазерно маркиране и рязане на материали с военно и гражданско предназначение“, Технологична академия Резекне, Латвия
2018
Постдокторантско обучение с модули „Студия и монография“ и „Управление на интелектуалната собственост“, НВУ „Васил Левски”, Велико Търново
2017
Едномесечен курс и стаж на тема „Физико-технически проблеми на атомната енергетика“. Научно-изследователски университет „Московски енергетически институт“, Москва, Русия
2014
Курс „Научно-изследователска дейност“, НВУ „Васил Левски”, Велико Търново
2014
Курс „Методика на академичното преподаване“. НВУ „Васил Левски”, Велико Търново
2014
Курс „Методически и математически основи на научните изследвания“, НВУ „Васил Левски”, Велико Търново
1996
Езиков курс – английски 2 ниво. ЕШ „Стефанов“, Велико Търново
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 2018
главен асистент, НВУ „Васил Левски”, В. Търново;
2014 - 2018
асистент, НВУ „Васил Левски”, В. Търново;
2004 - 2013
супервайзор и други, „Еуросток“ ЕООД;
2002 - 2004
супервайзор „ИТА България“ ЕАД;
2001 - 2002
търговски представител „Тони М“;
1998 – 2003
търговски представител „Белана“ АД;
1994 - 1998
началник отдел „Лактима“ ЕАД;
1992 - 1994
охрана „Битова електроника“ АД.
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Химия и физика
 
Приложна физика
 
Ядрена физика
 
Хидрология и иригация
 
Ядрено оръжие и защита от него
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
Руски език – Много добре писмено и говоримо;
Английски език – В2;
Украински език – добро ниво.